Pliki do pobrania:

- Uchwała Rady Miasta w sprawie przyjęcia regulaminu dostarczania wody i odbiuru ścieków - uchwała.pdf
- Cennik usług zakładu wodociągów i kanalizacji -  cennik.pdf
- Taryfa opłat za wodę i ścieki - taryfa.pdf
- Zlecenie wydania warunków technicznych przylącza - warunki.pdf
- Zlecenie wykonania przyłącza do sieci - przyłącze.pdf


 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych zmieszanych z domów jednorodznnych i firm - harmonogram

- Harmonogram odbioru odpadów segregowanych z domów jednorodzinnych i firm - harmonogram

- Harmonogram odbioru odpadów komunalnych zmieszanych i segregowanych z terenu SM i Wspólnot - harmonogram  

- Harmonogram odbioru odpadów komunalnych zmieszanych i selektywnie zebranych z terenu gminy wiejskiej Przeworsk - harmonogram

- Regulamin Punktu Selektywnego Zbierana Odpadów Komunalnych dla mieszkańców nieruchomści zamieszkałych w Gminie Miejskiej Przeworsk -
regulamin PSZOK

 

Witamy na stronie Przeworska Gospodarka Komunalna Sp. z o.o.! Mamy nadzieję, że przeglądanie naszej strony sprawiło ci przyjemność i że znalazłeś mnóstwo ciekawych informacji.

-----------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

WODA ZDATNA DO PICIA

 

 

          Na podstawie badań próbek wody z sieci wodociągowej przeprowadzonych przez akredytowane laboratorium, stwierdza się, że woda spełnia wymogi Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie przydatności do spożycia przez ludzi.

          W związku z tym zakończono dodatkowe chlorowanie sieci wodociągowej.

 

Przeworsk, 16.06.2014 r.